CENTRUM HANDLOWE ARKADY WROCŁAWSKIE

Inwestor:

Informacje o projekcie:
Wartość 98,4 mln
Powierzchnia 30.000 m2

Osoby związane z projektem: