CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA

PRZEBUDOWALI HALI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ NA OBIEKT MUZEALNO-WYSTAWIENNICZY CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA
ul. Grabiszyńska 184, Wrocław

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

 

Osoby związane z projektem: