Nasz zespół

RYSZARD PĘKALA

Inżynier z olbrzymim doświadczeniem w zarówno w skomplikowanych  konstrukcjach żelbetowych jak i w kompleksowej obsłudze i wykonaniu całej inwestycji. Podwaliny swojego doświadczenia zawodowego nabył przy realizacji projektów żelbetowych w Niemczech w Poczdamie. Posiada duże doświadczenie w pracy w trudnych warunkach gruntowych oraz w gruntach nawodnionych i o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. W Polsce jako kierownik budowy zrealizował i rozbudował dla inwestorów polskich i niemieckich kompletne hale produkcyjne o konstrukcji żelbetowej, stalowej i mieszanej o łącznej powierzchni blisko 200 tys. m2. Ponadto, wysoka skrupulatność i dbałość o dokładność w każdym wykonywanym elemencie i detalu architektonicznym,  zaowocowała ostatnio zakończeniem z dużym sukcesem remontu kapitalnego budynku DAWG we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej, budynku pod ochroną konserwatora zabytków.

Uczelnia: Politechnika Wrocławska, wydział Budownictwa Lądowego

Specjalizacja: Budownictwo Ogólne

Uprawnienia budowlane od: 1990 r.

Ważne realizacje: 

–  Przebudowa budynku biurowego DAWG we Wrocławiu

– Fabryki mebli STEINHOFF w Kłodzku

–  Fabryka mebli FORDON w Bydgoszczy

– Budowa dwupoziomowego garażu na 800 samochodów z przylegającym osiedlem domków jednorodzinnych w Poczdamie