ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ-SFINANSUJ

Prosta idea, nieskończone możliwości

Formuła Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj prowadzi Klienta od początku do końca, poprzez cały proces inwestycyjny. Dzięki tej koncepcji zdejmuje się z niego ryzyka związane z prowadzeniem inwestycji, a także zdecydowanie skraca czas trwania tradycyjnego procesu inwestycyjnego (średnio o połowę). Co istotne optymalizuje się także koszty do niezbędnego minimum i pozwala na rozterminowanie należności przez bank na okres od 5 do 15 lat. Dzięki temu systemowi Inwestor zyskuje gotowy produkt, czyli wzniesienie wskazanej nieruchomości w możliwie najmniej uciążliwy dla Inwestora sposób. Całość procesu może być także realizowana w jednym postępowaniu udzielonym w trybie Zamówień Publicznych.

 

Jak to działa?

Zasada działania systemu Zaprojektuj – Wybuduj – Sfinansuj jest bardzo prosta i czytelna. Chodzi w niej o maksymalne pakietyzowanie procesu inwestycyjnego do rozmiaru jednego zamówienia, w którym Wykonawca, zarówno projektuje, buduje i oddaje obiekt, uzyskując pozwolenie na jego użytkowanie w imieniu Inwestora.

 

Wybuduj  sfinansuj, ale jak?

Finansowanie inwestycji budowlanych realizowane poprzez wykup wierzytelności wobec JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) oraz ich spółek zależnych jak również Inwestorów prywatnych, odbywa się przy udziale trzech podmiotów: banku, zbywcy i dłużnika. Pierwszy występuje jako podmiot, który nabywa wierzytelności realizowanej inwestycji, drugi to przedsiębiorca budowlany, uprawniony do otrzymania świadczenia od dłużnika, ostatni zaś, to JST lub Inwestor prywatny, który realizuje inwestycje budowlane.

 

Zalety formuły Wybuduj – Sfinansuj dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)  i inwestorów prywatnych

Podstawową zaletą jest możliwość przesunięcia rozpoczęcia terminu spłaty na czas po zakończeniu inwestycji, a także spłata wykupu wierzytelności nawet do 15 lat. Co za tym idzie, Inwestor zyskuje możliwość realizowania kilku inwestycji w tym samym terminie, o odroczonych terminach płatności, a także realizacji kontraktu bez konieczności zaciągania kredytu i przechodzenia długotrwałych i uciążliwych procedur jego uzyskania wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych (JST). Dodatkowo zyskuje zmniejszenie zapotrzebowania finansowania kredytem. System Wybuduj-Sfinansuj może być doskonałym uzupełnieniem montażu finansowego projektów korzystających ze wsparcia z Unii Europejskiej. Ostatnią zaś bardzo istotną tu kwestia jest fakt, iż formuła ta szczyci się brakiem jakichkolwiek kosztów związanych z zawartą transakcją wykupu.

 

Jak wygląda proces wykupu wierzytelności dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?

Wykonawca inwestycji, czyli zbywca zawiera umowę z Inwestorem, czyli dłużnikiem. Następnie podpisuje umowę o wykupie wierzytelności z bankiem. Możliwe jest również zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy bankiem, zbywcą i dłużnikiem. W ten sposób strony mogą uzgodnić najbardziej korzystne warunki. Następnie dochodzi do realizacji procesu inwestycyjnego, w wyniku którego zbywca wystawia faktury. Po ich potwierdzeniu przez dłużnika, bank dokonuje płatności na konto zbywcy. Ostatnim etapem procesu jest spłata wierzytelności przez dłużnika. Spłata może być jednorazowa, ale przeważnie wybierany jest system ratalny.

 

Jak wygląda proces wykupu wierzytelności dla inwestora prywatnego?

W przypadku Inwestora prywatnego sprawa wygląda analogicznie, jak w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego, z tą jednak różnicą, że pomija się kwestię przetargu publicznego, który w tym wypadku nie jest konieczny.